Построени 2017 година

Пътека и къща. Покрив на таван. Зона за спорт.